2012 Nespresso INternational 18' Regatta Day 4 - h2oshots